Biały certyfikat: jak go uzyskać? Kto szczególnie powinien zainteresować się tym dokumentem?

Powszechnie wiadomo, że inwestycje w efektywne rozwiązania energetyczne po prostu się opłacają. Dzięki białym certyfikatom mogą przynosić jeszcze większe korzyści. Sprawdźmy, czym są i w jaki sposób można je otrzymać.

Czym są białe certyfikaty energetyczne?

Białe certyfikaty energetyczne, znane również jako świadectwa efektywności energetycznej, są dokumentami wydawanymi przez Urząd Regulacji Energetyki (URE). Potwierdzają, że określone działania przyczyniły się do osiągnięcia oszczędności energii poprzez poprawę efektywności energetycznej. Ich głównym celem jest promowanie oszczędzania energii oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych, co wpisuje się w szerszą politykę klimatyczną.

Białe certyfikaty są przyznawane po przeprowadzeniu działań, które prowadzą do zmniejszenia zużycia energii. Może to obejmować różnorodne przedsięwzięcia, takie jak modernizacja urządzeń, instalacja bardziej efektywnych systemów grzewczych, izolacja budynków, czy odzyskiwanie energii. Ważne jest, aby przed przystąpieniem do takich działań przeprowadzić audyt efektywności energetycznej, który identyfikuje obszary potencjalnych oszczędności​​​​​​.

Pamiętaj, że białe certyfikaty mają wartość rynkową i mogą być sprzedawane na Towarowej Giełdzie Energii, co stwarza dodatkowe źródło przychodów dla firmy​​​​!

Eksperckie wsparcie wskazane!

Przedsiębiorstwa planujące inwestycje w poprawę efektywności energetycznej w każdym przypadku powinny korzystać ze wsparcia zaufanych dostawców. Dzięki ekspertom Bosch białe certyfikaty będzie zdecydowanie łatwiej uzyskać.

Oferta obejmuje zarówno kompleksowe usługi doradcze zakładające m.in. dobór i implementację najnowocześniejszych technologii, jak i wsparcie w formalnościach związanych z uzyskaniem białych certyfikatów energetycznych.

Dzięki temu możesz liczyć na profesjonalne wsparcie na każdym etapie procesu, co znacząco zwiększa szanse na pomyślne uzyskanie certyfikatów, osiągnięcie oszczędności energetycznych i satysfakcję z implementacji.

Białe certyfikaty: jak uzyskać świadectwa?

Uzyskiwanie białego certyfikatu składa się z kilku kroków. Procedura może prezentować się w następujący sposób:

  • Audyt energetyczny: pierwszym krokiem jest przeprowadzenie audytu energetycznego. Audyt ma na celu zidentyfikowanie obszarów, gdzie można osiągnąć oszczędności energetyczne.
  • Planowanie inwestycji: na podstawie wyników audytu należy opracować plan działania, który wskazuje, jakie inwestycje zostaną zrealizowane w celu osiągnięcia oszczędności energii.
  • Realizacja projektu: kolejnym krokiem jest wdrożenie zaplanowanych działań. Może to obejmować modernizację sprzętu, instalację nowych systemów czy ulepszenie izolacji. Lista możliwości jest naprawdę długa.
  • Dokumentacja działań: ważne jest szczegółowe dokumentowanie wszystkich etapów projektu, w tym wyboru technologii, kosztów oraz przewidywanych i rzeczywistych oszczędności energetycznych.
  • Składanie wniosku do URE: po zakończeniu projektu należy złożyć wniosek o wydanie białych certyfikatów w URE. Wniosek powinien zawierać wszelką niezbędną dokumentację oraz wyniki audytu energetycznego.
  • Weryfikacja przez URE: URE przeprowadza weryfikację złożonej dokumentacji i ocenia, czy zrealizowane projekty spełniają wymagania ustawy o efektywności energetycznej.
  • Otrzymanie certyfikatów: po pozytywnej weryfikacji URE wydaje białe certyfikaty, które potwierdzają osiągnięte oszczędności energetyczne​​​​.

Artykuł promocyjny.

Jakub Borowiecki
Jakub Borowiecki
Od lat związany z branżą budowlaną. Ukończył studia architektoniczne w Warszawie, w wolnej chwili lubi majsterkować w swoim warsztacie.

Podobne artykuły

Komentarze

Najpopularniejsze